Feest van de Filosofie

Thema: Met falen en opstaan


ZATERDAG 6 APRIL 2019 // Leuven

‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte Lucebert. Het Feest van de Filosofie focust dit jaar op de mens als koorddanser tussen het geslaagde en het mislukte leven, tussen euforie en pijn, tussen komedie en tragedie. Centraal staat de kwetsbaarheid en de broosheid die de menselijke conditie kenmerken en het eeuwige gestuntel en falen die ons deel zijn. Klassiek wordt dit falen begrepen als een tekort, als zwakheid of als het negatief van succes en roem. Dat terwijl de menselijke kwetsbaarheid en falen wellicht eerder de weg naar ontwikkeling, groei, innovatie en creativiteit vormen.

‘Wat me niet doodt, maakt me sterker’, stelde Friedrich Nietzsche. Dat tegenslagen, falen en mislukkingen niet zelden nieuwe mogelijkheden scheppen, wordt niet enkel duidelijk in ons persoonlijke leven. Mislukkingen leiden immers ook in wetenschap, kunst en cultuur tot nieuwe ontwikkelingen en ongeziene mogelijkheden. ‘Met falen en opstaan’ probeert de mens zichzelf steeds te overwinnen om opnieuw beter te doen.

Waarom is er zo’n taboe rond falen en kwetsbaarheid? Waarom zijn we in de ban van idealen van perfectie en succes, vaak in weerwil van de vaak weerbarstige en fragiele realiteit? Hoe kunnen we onszelf verzoenen met ons ‘falen en weer opstaan’? We reflecteren over de plaats van kwetsbaarheid, fragiliteit en mislukking, in het leven van alledag, maar evenzeer in domeinen als kunst, literatuur en wetenschap.

Om 13u30 geeft de Franse filosoof Jacques Rancière de openingslezing in Aula Vesalius. Nadien staan in STUK workshops, panelgesprekken en lezingen op het programma, gevolgd door een film en het Cul-de-Sac concert van Frederik Croene, allemaal rond het thema. Met o.m. Dirk De Wachter, Indra Struyven, Walter Weyns, Barbara Raes, Jan Dirk Baetens, Celia Groothedde Ledoux, Peter Venmans, Pieter Adriaens, Yves Petry, Ann Meskens, Thomas Decreus, Matthias Somers en vele anderen.

STUK Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 30CC Cinema ZED Peeters Maand van de Filosofie